« | Main | EVRENİN UYMAK ZORUNDA OLDUĞU YASALAR »

June 04, 2006

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ergin

Merhaba. Bu konuda bir soru yöneltmek istiyorum size.

Hızın göreceli olduğunu biliyoruz. Benim hızım, koşma hızıma göre de ölçülebilir, Dünya'nın dönüş hızıyla aynı da olabilir, Güneş Sistemi'nin Samanyolu içerisindeki hızıyla da ölçülebilir. Einstein bunu da söylüyor. Şimdi siz zaman ve mekan hızları toplamı ışık hızıdır diyorsunuz. Yanlış anlamayın, karşı çıkmıyorum da, bu konuda bir şey soracağım. Burada mekân içindeki hızımız hangi referans sistemine göre belirleniyor? Hız görelidir çünkü.

bullet express

ışık hızı sabit olduğundan uzay ve zaman içinde yapılan hareketlerin toplamı ışık hızını aşamaz.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004