« EVRİMSEL TIP-6 | Main | DİNLERİN SOSYO-BİYOLOJİK KÖKENİ »

November 02, 2007

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

tamer

sayın bayım,
"Dünya yı başkalarının gözünden görmek"i eleştirirken aynı zamanda başkalarının gözünden bağımsız bir dünya algılamasının nasıl olabileceği konusundaki sav larınızla da bizi aydınlatırsanız seviniriz.
Örneğin komünizmle koşut olmadan sürdürülebilir bir ateizm fikrinin nedenselliği konusundaki açılımınız ve bu ayakları toplumsal dinamiklerden soyut bir ateist profilinin gerçekte nasıl bir dinamiğin kucağında düzüldüğü konusunda da düşüncelerinizi bilmek isteriz.

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004