« EFE HACI'NIN KOLLARINDA | Main | QUANTUM PHYSICS FOR DUMMIES!- 4 »

September 29, 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Lefkeli

İyi güzel yazmışsınız da, vicdan diye birşey var mıdır ki? Bilimsel bir isbatı var mıdır? Ateistler el ile tutup göz ile görmedikleri şeyi inkar etmezler miydi?

Bu arada yazınızı cidden beğendim. Sorgulamanız güzel. Vicdanınız sizi hakikate ulaştırması dileğimle...

Cevval Portakal

Benim fikrimce zararlı ilan edilebilecek yegane eylemler empatiye aykırı olanlardır, empatinin kuralı hepsinden kesin, basit ve uygulanabilirdir. Onun dışında bireyin hareketleri herhangi bir topluluğa faydası/zararı gözetilmeden, bir kesin ahlak kuralları listesi hazırlanmadan özgür olmalıdır.

Yazının anafikrini, temelde demek istenileni anlıyorum; din temelli ahlak yerine seküler ahlakı benimsemekten bahsetmişiz. Fakat tarif edilen defterli uygulamada sanki dinin yeri sadece daha somut bir otoriteyle(toplum) doldurulmuş gibi geldi bana.

Topluma faydalı olma hali o kadar göreceli ki: Mesela savaşmak topluma faydalı mıdır, neticede toplumun çıkarı adına güç sarfediyor ve riske giriyoruz; eğer faydalıysa militarizmi de kısmen faydalı kılıyoruz. Bence tam aksine herkesin savaşmayı reddetmesi çok daha faydalıdır.
Hırsızlık topluma zararlıdır demişiz. Hangi şartlarda? Mesela adil paylaşımın olmadığı bir toplumda, biri ortalamanın üzerinde varlığa sahip bir başkasından çalarak kendini ortalama varlık düzeyine yaklaştırdığında zararlı bir iş yapmıştır diyebilir miyiz? Devletin otoritesini kullanarak adaletsizliğe yol açtığı, vergi toplama işini istismar ettiği bir ortamda vergi kaçırmak ne kadar zararlı bir eylemdir, yoksa hakkını korumak mıdır? Böyle bir ortamın varlığını belirlemek kimin insiyatifindedir, bireyin kendisi mi, toplumun çoğunluğu mu.

Nasıl ki on emir "yalan söylemeyeceksin" der ama "infaza gelen nazi subaylarından yahudi çocuklarını saklıyorsan olabilir" demez. Topluma faydalı durumları ve evrensel ahlak kurallarını bu şekilde listelemek de o kadar hatalı. Toplum normlarının benimsendiği, toplumun yargı merciği kabul edildiği bir ortam; toplumun hatalı olabileceğini kimsenin gösteremeyeceği, gösterenin cezalandırılacağı bir yer demektir. Bu kadar göreceli durumların değerlendirmesine, ne zaman yararlı veya zararlı olduğuna toplum karar veriyorsa bu çoğunluğun fikrinin dayatıldığı anlamına gelir. Nasıl ki çoğunluğu din inancına sahip toplumda dine muhalif olmak toplum zararına kabul edilmekteyse.

Tüm devrimler o günün faydalı kabul edilen değerlerine karşı çıkılarak, toplumun genel algısı kırılarak yapıldı efendim. Otoriteler bireye prangadır, birinden kurtulup bir diğerine geçmenin manası yok.


Ben Şüpheci Melek bloğunu kapattı kapatalı şu tip konuları adam akıllı tartışacak yer arıyordum, dilim şişmiş biraz. Bu blogu birden keşfedince hızımı alamadım haliyle. Saygılar.

adenium

sayın hacı yazılarınızı çok beğenerek okuyorum, keşke devamlı güncelleyebilseniz belki de vaktiniz yoktur.

data kurtarma

teşekkürler

muhasebe programı

teşekkürler bu güzel yazı için

The comments to this entry are closed.

Blog powered by Typepad
Member since 12/2004