« İSLAM DIŞI KAYNAKLAR VE İSLAM'IN BAŞLANGICI | Main | ERKEN İSLAM »

05/09/2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Müslüman

Selam, ben bir müslümanım ve bu yazıda hangi efsanenin İslam'a referans olduğu ile ilgili bir kanıt cümlesi yada tarihi bir bilgi göremedim. Eğer İslam gerçekten uydurma ise ve Kur-an'ı Kerim'de "bütün insanlar ve cinler bir araya toplansalar dahi bu kitabın bir benzerini yazamazlar" şeklinde bir meydan okuma varsa ve bu mesajın bir benzeri (her meslekten insanları, bilim adamlarını,edebiyatçıları ve felsefecileri bünyesinde barındırdığını unutmayın) 1400 yıldır yazılamadıysa, sizin bu sözde uydurma metin gibi metnin oluşturulabileceğini ve bunu yapmanın kolay olduğunu ispatlamanız gerekmez mi? Yazınızı "İslam efsanedir" şeklinde basit bir karalayış ve ateistlere gaz verme kaygısıyla yazılmış bir yazı olarak değerlendiriyorum.

The comments to this entry are closed.

Categories