« GİRİŞ | Main | İSLAM ÖNCESİ ARAP-İRAN-BİZANS TARİHİ »

05/07/2014

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Suzan

Abel Malik hristiyan miydi ? O sikkelerde kelime-i şehadeti kodurup ilk rum sikkesi olmayan islam sikkelerini icat edendir.

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/cm/g/gold_coin_of_abd_al-malik.aspx

"This is the first issue of coins struck by the Umayyad caliph Abd al-Malik (reigned AD 685-706) as part of his revolutionary reform of the Islamic coinage in AD 696-7."

(British Museum)

http://img.ma-shops.com/khouli/pic/507_2770371.jpg

Özgür Düşünür

Öncelikle ateist denen insan yoktur. "Kral çıplak!" diyen insan vardır. Tanrı'yı insanların uydurduğunu bilmek/hissedebilmek için biraz özgürce düşünebilmek yeterli.. Ateizm; Faşizm, Kominizm gibi bir doktrin değildir. Bu özgür beyinli insanlara "ist" ekini yapıştıranlar senin gibi örümcek beyinli insanlar..
Papua Yenigine'ye insanlar 40 bin yıl önce ulaştı.
Hristiyanlık 2000, İslam 1400 yıldır var, daha önce tanrı neredeydi?
Ha?.. Sen ateist'din değil mi? Yobaz'ın önde gidenisin ve senin gibilerin söylemeyeceği yalan yok!


The comments to this entry are closed.

Categories